Služby

Škála prací, které zvládáme díky našim dlouholetým zkušenostem z oblasti dopravního stavitelství, je veliká. Naše firma se zabývá především výstavbou, opravami a rekonstrukcí silnic, dálnic a komunikací jak pro pěší tak automobilovou dopravu.

Hlavní náplní našich prací je:

• Výstavba a opravy vozovek, chodníků a parkovišť
• Frézování živičných a betonových krytů komunikací a hal
• Pokládka litých asfaltů
• Pokládka živičných směsí
• Ošetření spár a trhlin asfaltovou zálivkou v živičných a betonových krytech
• Technická příprava pro dynamické vážení vozidel
• Podkladní vrstvy komunikací
• Rekonstrukce autobusových zastávek
• Výstavba opěrných zdí
• Dokončovací terénní úpravy
• Dlažby
• Autodoprava