Reference

Název stavby : 2015 - Ošetření spár asfaltovou modifikovanou zálivkou - Frézování drážek, zalití asfaltovou zálivkou
Zadavatel : COLAS CZ, a.s.

Název stavby : 2015 - Ošetření spár asfaltovou modifikovanou zálivkou - Frézování drážek, zalití asfaltovou zálivkou
Zadavatel : Silnice Čáslav - Holding, a.s.

Název stavby : 2015 - Oprava komunikace před firmou Podlahy Šesták - Oprava vozovky včetně poškozených poklopů
Zadavatel : CTY Průmyslová, s.r.o.

Název stavby : 2015 - Výstavba městského mobiliáře - Výstavba základů pro prvky městského mobiliáře
Zadavatel : JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o.

Název stavby : 2015 - Opravy komunikací - Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12
Zadavatel : MČ Praha 12

Název stavby : 2015 - Opravy výtluků a výměna poklopů - Opravy vozovek včetně poškozených poklopů kruhových šachet a uličních vpustí
Zadavatel : Letiště Praha, a.s.

Název stavby : 2015 - Oprava výtluků - D8 Výtluky - litý asfalt - km 5-35, oboustranně - Noční práce
Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR

Název stavby : 2015 - Oprava výtluků - D11, R1 Výtluky - v AB a CB 2015
Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR

Název stavby : 2014 - Opravy výtluků - D5 Výtluky - po zimě km 28,5-80,0 L+P
Zadavatel : SATO, spol. s r.o.

Název stavby : 2014 - Tupolevova-SÚ, v úseku Veselská, Praha 9 - Opravy poškozených poklopů kruhových šachet a uličních vpustí, výměna obrubníků, sanace trhlin
Zadavatel : PORR, a.s.

Název stavby : 2014 - Oprava výtluků - D8, km -2,0 - 78,0
Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR

Název stavby : 2014 - Opravy výtluků a výměna poklopů - Opravy vozovek včetně poškozených poklopů kruhových šachet a uličních vpustí
Zadavatel : Letiště Praha, a.s.

Název stavby : 2013 - Rekonstrukce smyček ASD - Frézování drážek, zalití epoxidovou zálivkou, zalití asfaltovou zálivkou
Zadavatel : SPEL, a.s.

Název stavby : 2013 - D11,R1 výtluky vytvořené po 06/2013 - Oprava výtluků
Zadavatel : ŘSD SSÚD 13

Název stavby : 2013 - Ankarská SÚ, II. etapa, úsek Brunclíkova - Na Větrníku - Rekonstrukce zastávek, výšková úprava vpustí, obrubníky, bezbariérové přechody
Zadavatel : PORR, a.s.

Název stavby : 2013 - OD Chotětov - Opravy živičných krytů v areálu
Zadavatel : Obchodní družstvo Chotětov

Název stavby : 2013 - Území hl. města Prahy - Základy měst. mobiliáře, obnovy povrchů kom.
Zadavatel : JCDecaux, Městský mobiliář, spol.s r.o.

Název stavby : 2012 - R1, 58.-62.km; D11, 0.-25,5.km - Oprava výtluků
Zadavatel : ŘSD SSÚD 13

Název stavby : 2012 - Praha - H. Počernice - Opravy komunikací a chodníků
Zadavatel : MČ Praha 20

Název stavby : 2012 - D 8, 0-47.km - opravy výtluků
Zadavatel : PORR, a.s.

Název stavby : 2012 - TSK hl. m. Prahy - opravy komunikací
Zadavatel : TSK hl. m. Prahy

Název stavby : 2012 - Území hl. města Prahy - Základy měst. mobiliáře, obnovy povrchů kom.
Zadavatel : JCDecaux, Městský mobiliář, spol.s r.o.

Název stavby : 2011 - TSK hl. m. Prahy - opravy komunikací
Zadavatel : TSK hl. m. Prahy

Název stavby : 2011 - D11, 0.-25,5.km - Oprava výtluků
Zadavatel :PDC SIMOST s.r.o.

Název stavby : 2011 - Praha, ČR - Práce na opravách komunikací
Zadavatel : PSVS a.s.

Název stavby : 2011 - Území hl. města Prahy - Základy měst. mobiliáře, obnovy povrchů kom.
Zadavatel : JCDecaux, Městský mobiliář, spol.s r.o.

Název stavby : 2011 - Gymnázium Budějovická, P 4 - Nové komunikace
Zadavatel : KONSTRUKTIS a.s.

Název stavby : 2011 - Systém řízení a regulace měst. silničního provozu, Praha 6 - Obnova dlážděných povrchů komunikací
Zadavatel : EGLO spol. s r.o.

Název stavby : 2011 - D11, 0.-25,5.km - Opravy výtluků
Zadavatel : ŘSD SSÚD 13

Název stavby : 2011 - TR Letňany, Záběhlická Bowling - Živičné kryty komunikací
Zadavatel : Ing. Bronislav Vala