Výstavba a opravy komunikací

od roku 1992

Asko spol. s r.o. je již tradičním dodavatelem stavebních prací týkajících se provádění běžné údržby komunikaci pro zadavatele na území hl.m.Prahy. Je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 s vymezením působnosti : výstavba silnic a ostatních komunikací pro vozidla a pro pěší, frézování a zálivky v komunikacích pro dynamické vážení vozidel.